Cursus voor leraren die gepassioneerd en uitdagend les willen geven.

Doel van de cursus:
Na deze cursus bent u in staat om uitdagend onderwijs voor álle leerlingen vorm te geven en te begeleiden.

Inleiding:
Als leraar in het primair onderwijs zorgt u ervoor dat alle leerlingen leren. Dat gaat zeker niet vanzelf.
U wilt dat uw leerlingen gemotiveerd aan het werk gaan en blijven. U wilt uw onderwijs zo inrichten dat het aansprekend is voor álle leerlingen. Dat is een hele klus. U moet er immers voor zorgen dat de zaken in de klas goed zijn voorbereid, zodat alle leerlingen ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om te kunnen leren.
Reden genoeg om uitdagend onderwijs te leren ontwikkelen. Uitdagend onderwijs sluit aan bij de capaciteiten en wensen van álle leerlingen. Bovendien heeft het een positief effect op de leergierigheid en de werkhouding. Uitdagend onderwijs is onderwijs dat voorkomt dat leerlingen zich gaan vervelen of gaan onderpresteren. De zeven krachten die centraal staan bij het uitdagend onderwijs bieden u de vrijheid om uw onderwijs met meer passie in te richten.

Wat u leert en doet:
Er zijn zeven krachten die centraal staan bij het bieden van uitdagend onderwijs (zie figuur). In vijf bijeenkomsten verkent u alle zeven krachten en uw mogelijkheden om deze in te zetten in de klas. Dit doet u onder andere door middel van dialoog en debat, lezen en bespreken van artikelen en het uitwisselen van ervaringen. In uw eigen praktijk gaat u aan de slag met één kracht. De ervaringen hiermee worden tijdens de bijeenkomsten met medecursisten gedeeld. Op deze manier intensiveert u de opgedane kennis ten aanzien van de verschillende krachten. Na deze cursus bent u in staat om uitdagend onderwijs voor álle leerlingen vorm te geven en te begeleiden. In elke bijeenkomst komen de volgende prikkelende onderdelen aan bod:Oriëntatie, Inspiratie, Verdieping, Verbinding, Uitdaging


Als in-service cursus op school:
De pilotcursus kan ook worden ingekocht als in-service-cursus op school. U kunt als directie contact opnemen met één van de ontwikkelaars/opleiders. (zie contact)